Punainen Risti Ensiapu Oy:n verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Punainen Risti Ensiapu Oy
Hietaniemenkatu 7 A, 5.krs
Y-tunnus: 2843118-7

Rekisteristä vastaava henkilö
Mirja Sjöberg
mirja.sjoberg(at)punainenristi.fi

Rekisterin nimi
Punainen Risti Ensiapu Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Punainen Risti Ensiavun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriä voidaan käyttää myös tuotelähestysten kuljetusten seurantaan.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • - Asiakkaan henkilötiedot
  • - Sähköpostiosoite
  • - Postiosoite
  • - Puhelinnumero
  • - Asiakasnumero
  • - Kouluttajanumero
  • - Yrityksen yhteystiedot ja y-tunnus
  • - Tilaus- ja ostohistoria

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas pyytää tarjouksen, tilaa tuotteita tai koulutuksen
2) rekisteröityy verkkokauppaan tai
3) tilaa esitteen

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Punainen Risti Ensiavun tai Punaisen Ristin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.